logoSakat hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu

22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre işverenlerin 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü , eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağdurları için öngörülen toplam çalıştırma oranı % 6 dır.

 

01/01/2006 Tarihinden itibaren Özürlü Eski Hükümlü Terör Mağduru
KAMU İşyerlerinde % 4 % 2
ÖZEL İşyerlerinde % 3 % 1 % 2

Sakat hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu zorunluluğuna uymayanlara kesilecek para cezası tutarları

Çalıştırılmayan özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
(4857 s. İ.K. md. 101)

1.266,00 YTL

Çalıştırılmayan eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
(4857 s. İ.K. md. 101)

1.266,00 YTL

Çalıştırılmayan terör mağduru çalıştırılmayan her ay için
(3713 Sayılı Terörle Mücadele K.EK md. 1 ( Asgari Ücret X 10)

5.625,00 YTL